Подреждане и външен вид на масата

on . Posted in Задавани въпроси


 
 И най-прекрасните кулинарни открития бледнеят, когато не са представени в подходяща рамка. Гостът желае не само приятна атмосфера, която се изразява в изпълненото с добър вкус вътрешно обзавеждане, но и красиво подредена маса.
Безредно разпръснатите пепелници, вази или съдове за подправки (по някога и с рекламни щампи) нарушават желаната обстановка. Цветята, респ. цветните аранжименти първи привличат погледа върху масата. Внимавайте обаче, цветя­та да не нарушават зрителния контакт със седящите отсреща гости. Големината на украсата трябва да е съобразена с размерите на масата. Цветята със силен аромат (например камбанките) не се препоръчват, както и саксиите с пръст (от хигиенни съображения).
Впечатлението за висока култура на подреждане на масата е резултат от общото въздействие на всички детайли.
 
Зареждане на маси
Колкото по-точно и грижливо се подрежда масата, толкова по-хармонични са нейният външен вид и общото впечатление от помещението.
За предварително зареждане се говори, когато масите се зареждат едновре­менно преди идването на гостите. Зарежда се от ръка, т. е. чиниите, приборите или чашите се полират с хангьл и веднага се поставят на масата.
За текущо зареждане се говори, когато гостите вече се намират в търговската зала. Полираните принадлежности за сервиране се донасят до масата върху подносна табла. За приборите може да се използва и порционна чиния с платне­на салфетка.
Така се сервират предимно приборите за онези ястия, които гостът поръчва по лист-менюто (а ла карт). Приборите от куверта вече се намират на масата.
 
Подреждане на масите
При разполагането на масите и столовете е особено важно да се спазва достатъ­чно разстояние между редиците от маси, така че гостът в никакъв случай да не бъде притесняван и сервитьорите да могат да работят без затруднение. Преди застилането на масите всички маси и столове се почистват и се нареждат точно, т. е. всички маси трябва да са в една редица на еднакви разстояния. Така се създава хармонична обстановка.

Поставяне на подложните покривки
Подложната покривка предотвратява плъзгането на покривката за маса и освен това предпазва плота на масата.

Застилане на масите
Грижливо изгладената и правилно сгъната покривка (в случая тя се сгъва на две и после - още на две, така че се a, като се образува квадрат.) се поставя точно в средата на
масата със средната прегъвка отгоре към сервитьора (у нас тя се поставя в един
ъгъл на масата - най-често левия - със свободните краища към сервитьора.)
Покривката се разгъва, като двата свободни края под средната прегъвка се
прихващат с палеца, показалеца и средния пръст.
Най-напред най-долната част се изхвърля напред и се постила върху .
(срещуположния) ръб на масата. След това покривката бавно се разгъва при,
което се разтваря втората половина, придържана от ръката на сервитьора, при
нас свободният край се прихваща с две ръце и покривката се застила със силно
изхвърляне напред.
 

Нашето кредо

"КРЕДО ГРУП" ЕООД произвежда и предлага необходимите за Вас санитарно – хигиенни консумативи.

За контакти

  • гр. Кюстендил 2500, БГ
    ул. Велбъжд No 20
  • тел/факс 078 551037